ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณคุณครูพิมพ์บุญ วารินทร์ และคุณครูสิริณัฐย์ บุตะเคียน ผู้พัฒนานวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน” (Nature-Based Learning) รางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” เหรียญเงิน ระดับประเทศ (คุรุสภา) ปีนี้จะพัฒนานวัตกรรมและขยายผลสู่ระดับชั้นเ
ขอขอบคุณคุณครูพิมพ์บุญ วารินทร์ และคุณครูสิริณัฐย์ บุตะเคียน ผู้พัฒนานวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน” (Nature-Based Learning) รางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” เหรียญเงิน ระดับประเทศ (คุรุสภา) ปีนี้จะพัฒนานวัตกรรมและขยายผลสู่ระดับชั้นเรียนอื่นๆต่อไป
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,13:57   อ่าน 157 ครั้ง