ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 16 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากร ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันครู
วันครู 16 มกราคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากร ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในวันครู
รองฯภานุวัฒน์ บุตะมี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
คุณครูพิมพ์บุญ วารินทร์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น
คุณครูสิริณัฐย์ บุตะเคียน ครูผู้สอน กลุ่มฯภาษาไทยดีเด่น
คุณครูชุติกาญจน์ รังษี ครูผู้สอน กลุ่มฯคณิตศาสตร์ดีเด่น
คุณครูบุษริญาภรณ์ พุทธวงค์ ครูผู้สอน กลุ่มฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
คุณครูณิชาภัทร ตลุนจันทร์ พนักงานราชการดีเด่น
คุณครูปราณี ธรรมนิยม ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
นายพิสัย มะลิพันธ์ นักการภารโรงดีเด่น
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,13:54   อ่าน 131 ครั้ง