ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบการอ่านของ Reading test (RT) นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ผลการทดสอบการอ่านของ Reading test (RT) นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,13:36   อ่าน 24 ครั้ง