ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ…คุณครูประนอม แพงอก ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จำนวนเงิน 2,000 บาท ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บครับ
ขอขอบคุณ…คุณครูประนอม แพงอก ครูโรงเรียนบ้านปรือคัน บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จำนวนเงิน 2,000 บาท ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บครับ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,13:43   อ่าน 127 ครั้ง