ภาพกิจกรรม
13/9/65 ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ พร้อมด้วยรองฯภานุวัฒน์ บุตะมี เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ #สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นวัตกรรม #การจัดการ
13/9/65 ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ พร้อมด้วยรองฯภานุวัฒน์ บุตะมี เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ #สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นวัตกรรม #การจัดการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน (NBL) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565,13:34   อ่าน 86 ครั้ง