ภาพกิจกรรม
26-27 สิงหาคม ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ นำคณะครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม Q-Classroom ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
26-27 สิงหาคม ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ นำคณะครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม Q-Classroom ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2565,16:04   อ่าน 72 ครั้ง