ภาพกิจกรรม
8/4/64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิลัย รสหอม ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานเปิดประชุมและให้นโยบาย
8/4/64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิลัย รสหอม ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานเปิดประชุมและให้นโยบาย
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,15:08   อ่าน 85 ครั้ง