ภาพกิจกรรม
30 มีนาคม 2564 ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้กำลังใจ ในการประเมินตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ
30 มีนาคม 2564 ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและให้กำลังใจ ในการประเมินตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,13:23   อ่าน 12 ครั้ง