ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ เพื่อหาทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลปรือใหญ่ 25 มีนาคม 2564...
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ เพื่อหาทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลปรือใหญ่ 25 มีนาคม 2564...ขอขอบคุณนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ /นายธีระ ไตรสรณกุล สส.ศรีสะเกษ เขต 5 /นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สส.ศรีสะเกษ เขต 6 /นางทิพย์ลดา สมทอง สอบจ.ศรีสะเกษ/นายเนิน วงษ์ขันธ์ กำนันตำบลนิคมพัฒนา ประธานชมรมฯ/นายบุญยืน พันธ์แก่น กำนันตำบลปรือใหญ่ พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลปรือใหญ่ รายรับรวมทั้งสิ้น 560,147.75 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.)
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,10:48   อ่าน 58 ครั้ง