ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณครูปูเป้ นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณครูปูเป้ นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1) ขอขอบคุณ ผอ.มนตรี นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประเมินและพัฒนาฯ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,15:52   อ่าน 21 ครั้ง