O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 780.25 KB
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.37 KB
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.72 KB
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 724.18 KB
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.84 KB